Thông tin giới thiệu » Giới thiệu
GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (06/12/2016)
 
1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 
- Sản phẩm an toàn.
- Sản phẩm dịch vụ đạt chất lượng cao nhất.
- Luôn minh bạch với nội bộ và với đối tác.
- Luôn đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm.
- Hợp tác tốt với đối tác khách hàng để cùng nhau gặt hái thành công. 
 
 
2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
 
  Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Mỹ Phú cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:
 
- Xây dựng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2005/HACCP và các hệ thống quản lý khác luôn hoạt động đúng tôn chỉ và đạt hiệu quả cao nhất.
- Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dùng cho chăn nuôi và thủy sản đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
- Luôn xem uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, yêu cầu hợp lý của khách hàng là mục tiêu hành động của Công ty.
- Không ngừng cải tiến công nghệ, phát triển sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Luôn lắng nghe mọi đóng góp phản hồi từ khách hàng nhằm tạo ra những sản phẩm tốt mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.