Thông tin giới thiệu » Giới thiệu
Chính sách chất lượng an toàn thực phẩm (27/06/2018)
 
CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 
 
    Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Mỹ Phú đã được Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Giám Định VINACERT cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000: 2005 cho phạm vi chứng nhận: sản xuất thức ăn ( Premix bổ sung) dùng trong chăn nuôi - Thủy sản; Chế phẩm sinh học, chất cải tạo môi trường dùng trong Chăn nuôi - Thủy sản.
    Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Mỹ Phú cam kết với tổ chức chứng nhận và với khách hàng chính sách an toàn thực phẩm như sau:
 
1. Xây dựng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005/HACCP, cam kết hệ thống luôn hoạt động đúng tôn chỉ và đạt hiệu quả cao nhất.
 
2. Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng và an toàn thực phẩm phù hợp theo luật định và những yêu cầu hợp lý của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 
3. Luôn xem uy tín, thương hiệu, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm là mục tiêu hành động của Công ty.
 
4. Không ngừng cải tiến công nghệ, phát triển sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 
5. Luôn lắng nghe đóng góp phản hồi từ khách hàng nhằm tạo ra những sản phẩm tốt, mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất.
 
6. Luôn đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức về chất lượng và an toàn thực phẩm cho tất cả cán bộ nhân viên của công ty.