Thông tin giới thiệu » Giới thiệu » Sự kiện hoạt động
Chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu MP (13/05/2015)
Căn cứ theo quyết định số 25741/QĐ-SHTT ngày 8/5/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam; công ty TNHH SXKD Mỹ Phú được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu MP. Đây là nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đồng thời là lời cam kết về các sản phẩm mang thương hiệu MP hợp pháp, bền vững và phù hợp với nhu cầu bà con nông dân. Các sản phẩm mang thương hiệu MP đã được bảo hộ, mọi hình thức làm giả sản phẩm của công ty Mỹ Phú sẽ bị xử lý theo các quy định của Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.