Nhà nông làm giàu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ (11/07/2022)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ

"ĐỒNG HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN"

Điện thoại: 02933 953 303  
Email: phumybio2020@gmail.com
Website: phumybiotech.com